• Παρότι η άγνοια έχει μειωθεί, το χάος συνεχίζει να εισβάλει στην ανθρώπινη σκέψη. Απέναντί του στέκεται ο μηχανισμός του σχολείου που παράγει ακατάπαυστα τάξη. Πάντοτε ο άνθρωπος θεωρούσε ότι το να έχει τις απαντήσεις ήταν πιο σημαντικό από το αν αυτές είναι και οι σωστές. Το αποτέλεσμα είναι η «εκπαίδευση» να ισοδυναμεί με την απόκτηση νέων εμπειριών, οι οποίες τροποποιούν μόνιμα τη συμπεριφορά και τις γνωστικές ικανότητες του εκπαιδευόμενου. Τίποτα, όμως, δεν είναι γραμμικό στην κατάκτηση της γνώσης και η ομαλότητα έπαψε να είναι το ιδεώδες. Η γοητεία της μάθησης βρίσκεται στην ακροβασία ανάμεσα στο μυστήριο και στο παράδοξο, στο παράτολμο και το λάθος.

    Γι’ αυτό η σύγχρονη δυτική κοινωνία ζει μέσα από αυτές τις μικρές αποτυχίες και τα «άχρηστα» εγχειρήματα.

    Όλες οι φωτογραφίες είναι μέσα και έξω από την «τάξη» του 4ου Λυκείου Χανίων (2014-2019).

    Despite the decrease of ignorance, chaos continues to invade human thought. Against it, stands the mechanism of a school system which reproduces order incessantly. Providing answers has always been regarded more important than their actual correctness. The result is that “education” equates to the acquisition of new experiences which permanently alter the behavior and cognitive skills of students. Nothing, however, is linear in the acquisition of knowledge, and normality has ceased to be the ideal. The fascination of learning walks the line between the mysterious and the paradoxical, the audacious and the erratic. And that is why modern western society lives through these minor failures and “useless” ventures.

    All photos were taken in and out of the “classroom” in the 4th Lyceum of Chania (2014-2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *